top of page

EPD

1. juli 2023 ble det innført krav om at alle produkter og komponenter levert til de fleste bygg må bidra i et klimagassregnskap. 

I TEK 17, kapittel 17, § 17-1. Klimagassregnskap fra materialer, er det beskrevet at; Ved oppføring og hovedombygging av boligblokk og yrkesbygning skal det utarbeides et klimagassregnskap. I tillegg skal avfallet fra byggeplassen inngå i klimagassregnskapet.

 

Som dokumentasjon for klimagassregnskapet bør det benyttes tredjeparts godkjent, standardisert og livsløpsbasert dokumentasjon for klimagassutslipp, for eksempel en miljødeklarasjon (EPD).

EPD er en produktdeklarasjon relatert til miljøet. Etter hvert skal denne kunne gi informasjon om gjenvinningsgrad på produktet og ikke minst CO2-avtrykket den legger igjen ved produksjon. Dette vil gi norske produsenter er fortrinn på hjemmemarkedet.

bottom of page